SE25MA

rokov s Vami pre Vás



Oznamy:

- firma presťahovaná do nových priestorov



O spoločnosti Sezama s.r.o., Nitra

Naša spoločnosť existuje na slovenskom trhu od roku 1993. Zaoberá sa priemyselnou výrobou umelohmotných fliaš a výrobkov z materiálu PET. Naše produkty plnia obalovú funkciu vo veľkovýrobách v potravinárskom, chemickom, drogistickom priemysle, v poľnohospodárstve a farmácii. Všetky výrobky sú vyrábané na automatických a poloautomatických strojoch technológiou vyfukovania.

Vďaka dostatočnému počtu výrobných zariadení a nonstop produkcii dokážeme pružne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu.

S cieľom ponúknuť zákazníkom komplexný produkt zabezpečujeme i návrhy a dizajn nových fliaš, výrobu foriem na vyfukovanie a doplnkové tovary: uzávery, držiaky, rozprašovače, rúčky, ...




inovácia